تفاوت میان نسخه‌های «آدولف هیتلر»

جز
* «همیشه مردان خوب در منجلاب بدبختی دست و پا می‌زنند.»
* «باشد که این کتاب -نبرد من- چون ''سنگِ بنایی'' به کار آید، که من به ''کار مشترک''، اهدا می‌کنم.»
* « نتایجی که در جوانی به آن‌ها پی بردم:
* « نتایجی که در جوانی به آن‌ها پی بردم؛ ۱. تجزیه و انحلال امپراتوری اتریش شرط مقدماتی حفظ آلمان است. ۲. این که احساس ملی‌گرایی به هیچ وجه با وطن‌پرستی سلطنتی یکی نیست. ۳. کاخ هاپسبورگ برای ملت آلمان بدبختی به بار آورد.»
 
۱. تجزیه و انحلال امپراتوری اتریش شرط مقدماتی حفظ آلمان است.
 
۲. این که احساس ملی‌گرایی به هیچ وجه با وطن‌پرستی سلطنتی یکی نیست.
 
۳. کاخ هاپسبورگ برای ملت آلمان بدبختی به بار آورد.»
 
* «یهودی، کسی نیست که آشتی پذیر باشد. باید همه را نابود ساخت .»
* «مذهب برای آنها (یهودیان) بازیچه‌ای است که می‌توانند مانند سایر چیزها ان را از دیگران بدزدند.»
۱۵

ویرایش