تفاوت میان نسخه‌های «آدولف هیتلر»

* «به کسانی که به ما ضربه زدند، ضربه خواهیم زد. کسانی که ما را تحقیر کردند، تحقیر خواهیم کرد. به کسانی که به ما ظلم کردند، ظلم خواهیم کرد.»
* «و تنها وحشت میتواند وحشت را نابود کند..!
سفاکی تحسین برانگیز است،مردم میخواهند که از چیزی بترسند.
آنها کسی را میخواهند که با ترس و لرز تسلیم ش شوند،توده ها نیازمند این ترس هستند.»
 
== پیوند به بیرون ==
کاربر ناشناس