راهنمای مسافران مجانی کهکشان (رمان): تفاوت میان نسخه‌ها