باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
== گفتاوردها ==
<small>''خطوط پررنگ، متنی است که در زیر تصاویر به کار گرفته شده‌است. ''</small>
یبهتا
 
=== آ، الف ===
* «آنچه از مالَت رفت و تو را [[پند]] آموخت، از دستت نشُد و نسوخت .»
کاربر گمنام