باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
** <small>غرر الحکم و درر الکلم، حرف همزه</small>
* «از مشورت بازنان بپرهیز،زیرا ایشان را رایی سست و عزمی نا توان است.»
** <small>'' نامه 14 نهج البلاغه حکمت 58</small>
* «از زنهای بد پرهیز کنیدو از خوبانشان بر حذر باشید.»
** <small>'' بخشی از خطبه 155نهج البلاغه</small>
 
=== ب، پ ===
۲۲۳

ویرایش