پرونده هری کبر: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
:: «ببین یک لغت، برای همه فقط یک لغت است، همه می‌توانند ازش استفاده کنند. فقط کافیه یک لغت‌نامه باز کنی و یک لغت از توش برداری. هنر نویسنده اینه که به لغتی که انتخاب می کنه، معنا و مفهوم بده. تو باید ببینی که آیا می تونی به یک کلمه معنای خاصی بدی؟»
:: «چطوری؟»
:: «ببین مارکوس، یک لغت انتخاب کن، آن وقت تو همه کتابت ازش استفاده کن. مثلاً پرندگان. بعد از یک مدت خواننده‌ها دیگه پرندگان را نماد کتاب‌های تو می‌دانند و وقتی که ببیننت مثلاً می‌گویند: آقای گولدمن شما خیلی خوب دربارهٔ پرنده‌ها صحبت می‌کنی. هر بار هم که شچمشانچشم‌شان به پرنده بیفتد، یاد کتاب تو می‌افتند. فقط وقتی بتوانی چنین کاری را انجام بدی می تونی ادعا کنی یک نویسنده شدی. بازم می گم، کلمه‌ها مال همه اند، مگر زمانی که تو آن‌ها را بگیری و معنای خاصی بهشان بدهی. می دانی مارکوس، عده ای هستند که دوست دارند نشان بدند که رابطه اصلی یک کتاب با کلمه هاست، ولی این اشتباهه، رابطه یک کتاب باید با مردم باشه.»
----
::تا بیست سال دیگه آقای گولدمن، مردم دیگه سراغ کتاب نمیرن، چون سرشون گرم گوشی هاشون میشه… اینو بهت قول می دم.