طاهره قرةالعین: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
'''[[w:طاهره قرةالعین|فاطمه زرین‌تاج برغانی قزوینی]]''' (فاطمهملقب به '''زَکیّه''' یا ام‌السلمه)'''اُمّ سَلَمَه''' و مشهور به '''طاهره''' قُرةالعَینو یا طاهره بَرَغانی'''قُرَّةُالعَین''' (زادهٔ ۱۲۳۳۱۲۳۰، قمری۱۲۳۱ برابریا با۱۲۳۳ ۱۸۲۳ میلادی در قزوینقمری - درگذشتهٔ ۱۲۶۸ قمری) برابرشاعر باو ۱۸۵۰محدث میلادی)ایرانی، شاعراز واولین دین‌شناسمریدان بانفوذسید علی‌محمد باب و کیشاز بابیرهبران درجنبش ایرانباب بودبوده‌است.