تفاوت میان نسخه‌های «آدولف هیتلر»

جز (Sharaky صفحهٔ آدولف هیتلر تشکیلات خودگردان اخراجی را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به آدولف هیتلر منتقل کرد:...)
* «وقتی برنده می‌شوی، نیازی به توضیح نداری! وقتی می‌بازی چیزی برای توضیح دادن نداری!»
* «از درس تاریخ آنچه در خاطرات جوانان باقی می‌ماند غیر از یک مشت اطلاعات بی فایده مانند تاریخ تولد چند سردار یا پادشاه چیز دیگری نبوده و سایر قسمت‌های مهم آن به کلی از یاد رفته و یا از ان نتیجه کلی نگرفته‌اند.»
* «به کسانی که به ما ضربه زدند،ضربه خواهیم زد.کسانی که ما را تحقیر کردند،تحقیر خواهیم کرد.به کسانی که به ما ظلم کردند،ظلم خواهیم کرد.»
 
== پیوند به بیرون ==
کاربر ناشناس