حسین شریعتمداری: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
 
== گفتارها ==
<blockquote>«کوروش برای گسترش آئین یکتاپرستی و نجات ملت‌های مظلوم از سلطه جباران به شرق، غرب و شمال لشکرکشی کرد یعنی همان کاری که امروزه جمهوری اسلامی با حضور خود در منطقه و برای حمایت از مقاومت و نجات محرومان و مستضعفان انجام می‌دهد که به‌شدت مورد اعتراض غرب باوران و شماری از مدعیان اصلاحات است....است… جماعتی که به بهانه جشن تولد کوروش در روز ۷ آبان گردهم می‌آیند اگر واقعاً طرفدار کوروش بوده و در ادعای خود صادق باشند باید شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر بدهند و در غیر این صورت دشمنان کوروش و بینش و منش آن پیامبر الهی هستند.»<ref>[https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4بخش-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AAسایت-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86خوان-62/3306888-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86حسین-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8Cشریعتمداری-%D8%A7%DB%8C%D9%86این-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%AAجماعت-%D8%A7%DA%AF%D8%B1اگر-%D8%AF%D8%B1در-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86دوران-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4کوروش-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AFبودند-%D8%A8%D9%87به-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AAخدمت-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8Cامپراتوری-%D8%B1%D9%88%D9%85روم-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8Cدرمی-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86%D8%AFآمدند دنیای اقتصاد: حسین شریعتمداری: این جماعت اگر در دوران کوروش بودند به خدمت امپراتوری روم درمی‌آمدند!]</ref></blockquote>
 
== دربارهٔ او ==
* «متأسفانه مدیرمسئول ''کیهان'' معمولاً مطالبی را به افراد نسبت می‌دهد که حقیقت ندارد. معمولاً هرکسی مخالف نگاه ایشان عمل کند، به چوب ناسزا و اتهام رانده می‌شود.[...] مگر ایشان در چه جایگاهی قرار دارند که به ملت توهین می‌کنند. خیلی به منتخبان مردم انگ بیگانه‌پروری می‌زند و آن‌ها را به ضدیت علیه نظام جمهوری اسلامی و مردم متهم می‌کند.[...]در موارد متعدد علیه هنرمندان پرونده‌سازی می‌کند.[...] من در همه فیلم‌هایم فرهنگ را از زاویه خودم می‌سازم نه از نگاه آقای شریعتمداری… تفکرات نظیر ایشان موانعی برای فیلمم به وجود آوردند؛ اما سؤال اساسی من این است که '''چرا کسی با او کاری ندارد؟ ایشان با کدام اسنادی این مطالب را می‌نویسند؟ بالاخره ایشان باید روزی پاسخ‌گوی این‌گونه مطالب باشد و این نکته همچنان مجهول است.'''»
** ''[[محمدحسین فرح‌بخش]]'' در مصاحبه با شرق<ref>{{یادکرد وب|نشانی =http://www.sharghdaily.ir/News/132264/فرح‌بخش:-نوشتم-تا-راهی-باز-شود|عنوان=فرح‌بخش: نوشتم تا راهی باز شود|تاریخ =۶ خرداد ۱۳۹۶|ناشر=روزنامهٔ شرق}}</ref>