توماس هنری هاکسلی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
←‏دارای منبع: اصلاح ارقام
جز (←‏دارای منبع: اصلاح ارقام)
* «من ترجیح می‌دهم از اخلاف [[میمون]] باشم و نه انسانی که از رودررویی با [[حقیقت]] می‌هراسد.»
** ''نقل‌قول در کتاب Harvest of Quiet Eye /۱۹۷۷''
* «[[شکا کیشک|شکاکی]] ازارزشمندتریناز ارزشمندترین وظایف است، بعلاوه [[پذیرش]] کورکورانه گناهی نابخشودنی است.»
* «تن دادن به چند ین [[شکست]] دراوان [[زندگی]] بسیار نافع و سودمند است.»
* «هدف عمده و نهایی [[زندگی]] دانش نبوده بلکه [[عمل]] و [[اقدام]] می‌باشد.»