بحث کاربر:Chyah: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
کاربر بسته
(جایگزین کردن نشان نامناسب قبلی با یک نشان مناسبتر)
جز (کاربر بسته)
| [[پرونده:Sunset Beyrouth.jpg|75px]]
| style="text-align:center"|
<font color=white size="+2">این {{{کاربر|کاربر}}} داوطلبانهبه ویرایشطور می‌کردهسراسری بسته‌شده‌است.و داوطلبانهاز مشارکت در تمام پروژه‌های بنیاد منع شده است و اجازه مشارکت با هیچ دیگرحسابی ویرایشرا نمی‌کندندارد. </font>
|}
---------------------------