خانه ادریسی‌ها: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
←‏گفتاوردها: ابرابزار
جز (←‏گفتاوردها: ابرابزار)
* برزو آرنج را روی میز گذاشت، شانه را خم کرد و رو به او چرخید: «... قهرمان شوکت مجری مقررات است. شلاق به او داده‌اند. چون مصرفش را می‌داند تبصره‌ها و آیین‌نامه‌های آتشخانهٔ مرکزی را مو به مو اجرا می‌کند. آدمی مثل او باید ده تا [[چشم]] و [[گوش]] داشته باشد. همه جا حاضر است؟ چه بهتر! شما شورشگرهای کوچک، طبیعی‌ست که از او بیزاز باشید. در پایتخت، سختگیری به مراتب بیش از اینجاست. بحث مطلقاً ممنوع است، سلسله مراتب موکداً باید رعایت شود. ما تصمیم داریم اوج بگیریم. هر معترضی بالفطره خائن است و چیزی به اسم زندگی خصوصی وجود ندارد. افکار حدا اسیر جامعه، جزو جریانهای انحرافی‌ست.»
** <small>صفحه ۲۲۸ و ۲۲۹ جلد اول</small>
* سازمان «ام.خا.چ. خ» پوستۀپوستهٔ تخمها در حرارت آتشخانۀآتشخانهٔ مرکزی شکسته و یک مشت هیولا بیرون ریخته‌اند. عملکردشان سهل و باستانی است: «هر که با ما نیست برماست. آن که بر ماست،محکومماست، محکوم به [[مرگ]] است!»
** <small>صفحه 400۳۵۰ جلد دوم</small>
* «تغییر، در درون باید اتفاق بیافتد، بدون این تحول،انقلاب،تحول، انقلاب، تعویض پوسته است، ... »
** <small>صفحه 400 جلد دوم</small>
** <small>صفحه ۴۰۰ جلد دوم</small>
* قهرمان قباد با نگاهی تیز
* قهرمان قباد با نگاهی تیز به او خیره شد: «برای ما دور و نزدیک فرق نمی‌کند، انسانها را با تمام ضعفهایشان دوست داریم، چون همه قربانی‌ایم؛ به جای نفرت شفقت داریم؛ شخصیت هر آدمی را شرایط ساخته، بیزاری ما متوجه آن شرایط است نه مردم.»
** <small>صفحه ۴۰۲ جلد دوم</small>
 
== جستارهای وابسته==