خانه ادریسی‌ها: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
جز (←‏گفتاوردها: ابرابزار)
* یوسف نوک مداد را با زبان تر کرد: «با برداشتن [[سنگ]] اول، خرابی سد شروع می‌شود. پشت هر خشونت، چهرهٔ زشت خشونتی بزرگتر پنهان شده، ادامهٔ این دور باطل باعث می‌شود تا آسیابهای قدرت با خون به راه بیفتند.»
** <small>صفحه ۱۷۸ جلد اول</small>
* برزو آرنج را روی میز گذاشت، شانه را خم کرد و رو به او چرخید: «... قهرمان شوکت مجری مقررات است. شلاق به او داده‌اند. چون مصرفش را می‌داند تبصره‌ها و آیین‌نامه‌های آتشخانهٔ مرکزی را مو به مو اجرا می‌کند. آدمی مثل او باید ده تا [[چشم]] و [[گوش]] داشته باشد. همه جا حاضر است؟ چه بهتر! شما شورشگرهای کوچک، طبیعی‌ست که از او بیزاز باشید. در پایتخت، سختگیری به مراتب بیش از اینجاست. بحث مطلقاً ممنوع است، سلسله مراتب موکداً باید رعایت شود. ما تصمیم داریم اوج بگیریم. هر معترضی بالفطره خائن است و چیزی به اسم زندگی خصوصی وجود ندارد. افکار حدا اسیر جامعه، جزو جریانهای انحرافی‌ست.»
** <small>صفحه ۲۲۸ و ۲۲۹ جلد اول</small>