ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
** ''تقریباً فارسی است.''
* بینج په ورمز ئو خرنه
** ''رک به: ورمز…''
** کنار برنج علف هم آب می‌خورد. ''(البته در اصل ورمز حشره‌ای موذی در شالیزار است)''
** کسی که با چسبانیدن خود به بزرگی برای خودش شهرتی به هم بزند و به این طریق امرار معاش کند.
* بینج خوشه که ول بوو بینج کر پشت راس بونه
** خوشهٔ برنج که دولّا شود، پشت کشاورز بلند می‌شود. (دارای ایهام)
* ورزا کش بزا چکه بپاته
** کنایه از فامیل (خیلی) دور. ورزا همان گاو نر است.
* ورمز بینج پشتی ئو خارنه
** کنار برنج علف هم آب می‌خورد. ''(البته در اصل ورمز حشره‌ای موذی در شالیزار است)''
** کسی که با چسبانیدن خود به بزرگی برای خودش شهرتی به هم بزند و به این طریق امرار معاش کند.
* وَشنا ره خورش نِوَنه خوره بالش نِوَنه
** آدم گرسنه اهمیتی به خورشت غذا نمی‌دهد آدم خواب آلود بهانه بالشت نمی‌گیرد.
* وشنا کرک شو دون خو وینه
** مرغ گرسنه شب خواب غذا را می‌بیند.
* وک کـَوِز ره کول هایته.
** قورباغه لاکپشت را به دوش گرفته.
** فردی کاری بیش از توانایی خود برعهده گرفته و از پسش برنمی‌آید.
** هرچه کردم، هیچ‌کس نگفت «یعقوب چی شده» (اهمیتی به من نداد)
** کسی دلش برای من نمی‌سوزد.
* هر کی زرده ریشهریشه، ته خیشه؟
** معادل با: هر کی ریش داره، بابائه؟
* هستم بائو، هستم را
۱۵۰

ویرایش