تفاوت میان نسخه‌های «الگو:منبع بهتر»

صفحه‌ای تازه حاوی «<!--{{Better source}} begin-->{{Fix | subst = <includeonly>{{subst:</includeonly><includeonly>substcheck}}</includeonly> | link = وپ:ن...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «<!--{{Better source}} begin-->{{Fix | subst = <includeonly>{{subst:</includeonly><includeonly>substcheck}}</includeonly> | link = وپ:ن...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)