باز کردن منو اصلی

تغییرات

۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
* [[داستایوسکی]]: آیا ممکن است برای من چیزی خارق‌العاده تر از حقیقت باشد.
* [[گاندی]]: تنها فضیلتی که من خواهان آنم حقیقت و عدم توسل به زور است.
* [[دکارت]]: حقیقت را با بی طرفیبی‌طرفی مطلق و با روحی آزاد از هر گونه تعصب جستجو کنید.
* [[ونید]]: در زندگی ثروت حقیقی، مهربانی است و بی نوایی حقیقی، خودخواهی.
* [[لرد بایرون]]: عجیب است ولی حقیقت دارد، حقیقت همیشه عجیب تر از تخیل است.
کاربر گمنام