در کمال خونسردی (فیلم): تفاوت بین نسخه‌ها

 
<hr width="50%" />
:'''دیک''': [در ماشین به چند راهبه که در حال عبور از خیابان هستندهستند، نگاه می‌کند] خواهر راهبه، عزیزم، چندتا جوراب سیاه می‌خوایم که صورتامونو باهاش بپشونیم.
:'''پری''': خیلی خب، فراموشش کن. به هر صورت، راهبه‌ها بدشانسی میارن.
:'''دیک''': گرچه، یه جورایی سکسی‌ان.
۳۱۶

ویرایش