باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
== اشعار ==
{{شعر}}
{{ب|چنان گریم به درد دل به راه توسن نازت|که خون گردد حنای پایت از چشم رکاب آی}}
{{ب|ز من پنهان چه می‌داری از کجا می‌خورده می‌آیی؟|چنان مستی که از رنگ رخت بوی شراب آید<ref>به نقل از [[سیروس شمیسا]]، شاهدبازی در ادبیات فارسی، انتشارات فردوس، ۱۳۸۱.</ref>}}
{{ب|که خون گردد حنای پایت از چشم رکاب آی}}
{{ب|ز من پنهان چه می‌داری از کجا می‌خورده می‌آیی؟}}
{{ب|چنان مستی که از رنگ رخت بوی شراب آید<ref>به نقل از [[سیروس شمیسا]]، شاهدبازی در ادبیات فارسی، انتشارات فردوس، ۱۳۸۱.</ref>}}
{{پایان شعر}}