شوکت بخارایی: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «'''شوکت بخاری''' شاعر فارسی‌زبان سبک هندی بود. == اشعار == {{شع...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''شوکت بخاری''' شاعر فارسی‌زبان سبک هندی بود. == اشعار == {{شع...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)