باربارا دی آنجلیس: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
'''[[W:باربارا دی آنجلیس|باربارا دی آنجلیس]]''' (متولدبه ۴انگلیسی: مارسBarbara ۱۹۵۱De Angelis) سخنران،روان‌شناس، نویسنده،مشاور مشاور،روابط، سخنران و شخصیتنویسنده [[آمریکایی]] در زمینه تلویزیونیرشد ساکنشخصی آمریکااست.
 
== گفتاوردها ==
* آخرین بار که به عشق و شور زندگی نهفته در وجود خود اجازه دادید تا بیرون آید و کمی بازیگوشی کند کی بود؟ آخرین باری که از بازی با بچه‌هایتان به همان اندازهٔ آنها لذت بردید، کی بود؟ آخرین باری که از زنده بودن خود به هیجان آمدید کی بود؟ نگران نباشید دیگران دربارهٔ شما چه فکر می‌کنند. به این فکر نکنید که آنچه را دوست دارید انجام بدهید چقدر عملی، مفید، یا مؤثر است. مضحک باشید، عاشق باشید، با شور و حال زندگی کنید. خودتان باشید.
* تسلیم عشق خود شدن، همان تسلیم شدن به چیزی یا کسی بیرون از شما نیست. بلکه تسلیم شدن در برابر قدرت عشق و شور و شعف درونی خود شماست. این نوع تسلیم شدن همان تسلیم شدن در برابر خود واقعی تان است.
* چنانچه می‌خواهید راه خود را به سوی عشق و شور زندگی بازیابید باید راه دل و قلب خود را بازیابید. آنجا، در مرکز وجودی شما، تمامی آنچه هستید سکونت دارد. شما خود نور هستید. شما شور و شادمانی هستید. شما از جنس عشق هستید.
شما خود نور هستید. شما شور و شادمانی هستید. شما از جنس عشق هستید.
* احساس شهوت تنها نقطهٔ آغازین عشق ورزی و نمود فیزیکی و جسمانی نیاز و گرایشی محض و نامحدود به زمان است. چرا که هستهٔ مرکزی عشق و جاذبهٔ جسمانی نیز چیزی نیست جز میل و نیاز به آمیزش، یگانگی، نکاح و اتحاد با معشوق. گر چه در ظاهر این بدن شماست که بدن معشوق را لمس می‌کند اما در واقع این روح شماست که از طریق بدنتان به نوازش روح معشوق می‌پردازد.
* از عشق و جاذبه جسمانی خود بپرسید چرا می‌خواهی او را در کنار داشته باشی؟ چرا می‌خواهی با او همبستر شوی؟ سپس به زبان حال دل خود گوش دهید تا پاسخ را بیابید. خواهید دید که ندای کوچکی در اعماق قلب تان پاسخ خواهد داد تا با او یکی بشوم و به یگانگی و وحدت وجود آغازین خود بازگردم.