باربارا دی آنجلیس: تفاوت بین نسخه‌ها

جز (اصلاح املا)
== دارای منبع ==
*عشق همان جوهره و هویت واقعی شماست
*در آغاز تنها [[عشق]] بود. حتی زندگی و پیدایش شما بر روی این کرهٔ خاکی نیز برخاسته از عشق است . این عشق بوده‌است که در یک لحظه مرد و زنی را آنچنان به سوی هم جذب کرده‌است تا از تلفیق و اتحاد عاشقانهٔ بدن آن‌ها بذر شما متولد گردد.
*عشق مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می‌کند
*آنان که از خود عشق ساطع می‌کنند با [[عشق]] زندگی می‌کنند و با عشق نیز نفس می‌کشند ، دیگران را به سمت خود می‌کشانند.
*عشق یگانه منبع نیرو و قدرت شماست.
*هر چه [[عشق]] و شور زندگی بیشتری از خود ابراز کنید برای دیگران نیز بیشتر مقاومت ناپذیر خواهید شد و آن‌ها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند
*شما این توان را دارید که زندگانی ای سرشار از [[عشق]] و رضایت بیافرینید
*زندگی با عشق مستلزم جرات شهامت و تهور روحی بزرگی است
*عشق همان چیزی است که به شما امکان می‌دهد بارها و بارها متولد شوید
*عشق ، ویژگی یا کیفیتی نیست که برخی با آن زاده شده‌اند اما برخی دیگر محکوم هستند تا پایان عمر بدون آن سر کنند.
*عشق ، ویژگی یا کیفیتی نیست که برخی با آن زاده شده‌اند اما برخی دیگر محکوم هستند تا پایان عمر بدون آن سر کنند .
*عشق ، ویژگی نیست که اساسا نسبت به آن بیگانه باشید.
* هر شروع دوباره ، هر رشد و تحول درونی و هر تغییر مسیری که همواره از عشق و نیاز و گرایش درونی آغاز شده باشد به سمت حقیقت ، خوشحالی ، خوشبختی و آزادی بیشتر است
* در سرتاسر طول زندگی باز همان عشق است که یگانه حامی و ناجی شماست .
* هنگامی که برای احساس کردن متکی بر تحریکات خارجی می‌شوید کنترل زندگی و نیز سرزندگی خود را به دست آن‌ها می‌سپارید
*عشق و شور زندگانی را از درون خودتان جست و جو کنید . سرزندگی و زنده بودن را تنها از درون خودتان جویا شوید.
*عشق همانند مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می‌کند.
*آنان که از خود عشق ساطع می‌کنند ، با عشق زندگی می‌کنند و با عشق نیز نفس می‌کشند دیگران را به سمت خود می‌کشانند .
 
*عشق یگانه منبع نیرو و قدرت واقعی شماست
*هرگاه به خود اجازه دهید تا هستی و آفرینش را با تمامی شکوه و عظمت آن حقیقتا نظاره کنید، آن گاه به قطعیت اقتدار ، زیبایی و عشق و شور زندگی در خودتان پی خواهید برد زیرا شما نیز بخشی از همین شکوه و عظمت هستید.
*گویی آفریدگار هستی به شما می‌گوید من تو را دوست دارم . من عاشق تو هستم . به همین دلیل این همه زیبایی‌ها را برای تو آفریده‌ام
 
 
== پیوند به بیرون ==
کاربر ناشناس