ایمانوئل کانت: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
[[تصویر:Immanuel Kant (painted portrait).jpg|thumb|left|''چنان باش که به هر کس بتوانی بگویی، مثل من رفتار کن.'']]
'''[[W:امانوئل کانت|امانوئل کانت]]''' ([[W:۱۷۲۴ (میلادی)|۱۷۲۴]] - [[W:۱۸۰۴ (میلادی)|۱۸۰۴]]) فیلسوف و دانشمند آلمانی.
 
==بدون منبع==
 
* «آلمانی هاآلمانی‌ها به داشتن صفات خوب اخلاقی مانند پاکدامنی و هنر خانه داری مشهورند؛ صفاتی که برای درخشیدن مناسب نیستند.»
 
* «اگر از انسان امید و خواب گرفته شود، بدبخت ترین موجود روی زمین می شودمی‌شود
 
* «اگر عدالت محو شود دیگر زندگی مردم بر روی زمین به زحمتش نمی ارزدنمی‌ارزد
 
* «اندیشیدن برای یک دانشمند، غذای روزانه استروزانه‌است. بدون آن، هنگام تنهائی و ساعات بیداری، قادر به ادامه حیات نمی باشدنمی‌باشد
 
* «انسان، تنها حیوانی است که باید کار کند.»
* «بزرگ ترین کمال برای مرد عبارت است از این که وظیفه را برای خاطر وظیفه به جا بیاورد.»
 
* «بسیاری از انسانها خوشبخت نیستند زیرا قادر به چشم پوشی و گذشت نمی باشندنمی‌باشند. آن مرد مجرد می توانستمی‌توانست ازدواجی سعادتمند داشته باشد اگر نقصان یک دندان یا خال گوشتی چهره دختر مورد علاقه را نادیده می گرفتمی‌گرفت
 
* «حس وجدان، آن قوه قضاوت اخلاقی است که خود، خویشتن را محاکمه می کندمی‌کند
 
* «در جهان دو چیز است که از همه زیباتر است: آسمانی پرستاره و وجدانی آسوده.»
 
* «در میان اقوام متمدن، آلمانی هاآلمانی‌ها به حکومتی که بر آنها حاکم است نزدیک تر بوده و به راحتی در آن ادغام می شوندمی‌شوند و غالبأ از مقاومت در مقابل نظم حاکم و دگرگون سازی آن فاصله می گیرندمی‌گیرند. آن هاآن‌ها دارای طبعی ملایم و خونسردی توأم با درایت می باشندمی‌باشند
 
* «دین تنها یکی است، اما اعتقادات ممکن است انواع زیاد داشته باشد.»
* «دین عبارت است از شناختن تکالیف بشری در شکل اوامر خدائی.»
 
* «زن، آزادی خود را به وسیله ازدواج کسب می کند؛می‌کند؛ مرد با همان وسیله آزادی خود را از دست می دهدمی‌دهد
 
* «زن می خواهدمی‌خواهد مسلط باشد، مرد مایل است زیر سلطه قرار بگیرد (مخصوصأ پیش از ازدواج).»
 
* «سپاسگذاری وظیفه استوظیفه‌است
 
* «سعادت هدیه‌ای الهی است و شوربختی ثمرهٔ وسوسهٔ شیطان. اگر سعادت را طالبی دنبال شیطان نرو.»
* «شاعری والاترین هنرها است.»
 
* «شعر ظواهر اشیاء را با خواسته هایخواسته‌های روح منطبق می سازدمی‌سازد و مایه گشایش خاطر و صفای ذهن می گرددمی‌گردد
 
* «طبیعت هنگامی زیبا است که در ما همان تأثیر هنر را نداشته باشد، به این طریق، زیبائی چه در طبیعت و چه در هنر ممکن است به وسیله همآهنگی و شورانگیزی و مخصوصأ اتحاد درونی آن دو باهم، توصیف گردد.»
* «فکر کردن، گفتگو با خویشتن است.»
 
* «من با زبانی خوش آیند (نه خالی از حقیقت) اعلام می کنممی‌کنم : زن باید سلطنت و مرد حکومت کند؛ زیرا عشق و علاقه، سلطه گر و درایت، حاکم است.»
 
* «موسیقی لذت بخش ترین هنرها است ولی چیزی به ما نمی آموزد،نمی‌آموزد، اما آن چه که به فکر و روح آدمی غذا می دهدمی‌دهد و آموزنده است،آموزنده‌است، شعر و شاعری است.»
 
* «هر انسانی محق احترام از جانب دیگران بوده و موظف به محترم شمردن حقوق دیگران نیز می باشدمی‌باشد
 
 
 
{{ناتمام}}
==پیوند به بیرون==
{{ویکی‌پدیا}}
 
{{ناتمام}}
 
{{میانبر}}