باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[چنین گفت زرتشت]]
* [[حکمت شادان]]
* [[دجال (نیچه)|دجال]]
 
== منابع ==