آلبر کامو: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (Sharaky صفحهٔ آلبر کامو تشکیلات خودگردان اخراجی را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به آلبر کامو منتقل کرد: واگ...)
* «شاید روزی برسد که طاعون برای بدبختی و تعلیم انسان‌ها، موش‌هایش را بیدار کند و بفرستد که در شهری خوشبخت بمیرند.»
 
=== [[W:افسانه سیزیف |افسانه سیزیف]](۱۹۴۲) ===
{{اصلی|افسانه سیزیف}}
* «ما پیش از آنکه به اندیشیدن خو کنیم به زیستن عادت می‌کنیم.»
* «لحظه‌ای فرا می‌رسد که ما در برابر آیینه با چهره برادرانه، آشنا اما نگران خود روبرو می‌شویم و این همان پوچ است.»