باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== دارای منبع ==
[[File:Lettres familieres a divers amis d'Italie.tif|thumb|''Lettres familieres a divers amis d'Italie'', 1767]]
* «[[آزادی]] عبارت است از حق انجام هرکاری که قوانین اجازه می‌دهد و انجام ندادن آنچه قانون منع کرده‌است.»
** ''روح‌القوانین''
۷

ویرایش