باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [[فریدریش نیچه]]
* [[چنین گفت زرتشت]]
* [[حکمت شادان]]
 
== منابع ==