تفاوت میان نسخه‌های «کلمات قصار از امام حسین علیه السلام»