ناصرخسرو: تفاوت بین نسخه‌ها

۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱۳ سال پیش
جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
* «گویی که از نژاد بزرگانم// گفتاری آمـدی تو نه کـرداری// بی‌فضل کمتری تو زگنجشکی// گرچه زپشت جعفر طیاری// بی‌چاره زنده‌ای بود ای خـواجه// آنک او زمردگان طلبد یاری// طب پدر تو را ندهـد نفعی// تو چون‌که گر خویش همی‌خاری»
* «از ره نام هم‌چو یکدگرند// سوی بی‌عقل، هرمس و هرماس// لیکن از راه عقل، هشیاران// بشناسند فـربهی زآماس»
 
== بدون منبع ==
* «بر یخ بنویس چون کند وعده// گفتار محال و قول خامش را»
 
===از رودکی تا بهار/ ۱۳۷۰ خورشیدی===
* «بار خدایا اگر زروی خدایی// طینت انسان همه جمیل سرشتی// چهرهٔ رومی و صورت حبشی را// مایهٔ خوبی چه بود و علت زشتی// طلعت هندو و روی ترک چرا شد// هم‌چو دل دوزخی و روی بهشتی// چیست خلاف اندر آفرینش عالم// چون همه را دایه و مشاطه تو هستی// نعمت منعم چراست دریا دریا// محنت مفلس چراست کشتی کشتی»
* «من آنم که در پای خوکان نریزم// مراین قیمتی لفظ دُرّ ِ دَری را»
* «نکوهش مکن چرخ نیلوفری را// برون کن زسر باد خیره‌سری را// چو تو خود کنی اختر خویش را بد// مدار از فلک چشم نیک‌اختری را»
 
== بدون منبع ==
* «بر یخ بنویس چون کند وعده// گفتار محال و قول خامش را»
 
== پیوند به‌بیرون ==
۸٬۷۶۴

ویرایش