ناصرخسرو: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۲۳ بایت اضافه‌شده ،  ۱۳ سال پیش
جز
* «گویی که از نژاد بزرگانم// گفتاری آمـدی تو نه کـرداری// بی‌فضل کمتری تو زگنجشکی// گرچه زپشت جعفر طیاری// بی‌چاره زنده‌ای بود ای خـواجه// آنک او زمردگان طلبد یاری// طب پدر تو را ندهـد نفعی// تو چون‌که گر خویش همی‌خاری»
* «از ره نام هم‌چو یکدگرند// سوی بی‌عقل، هرمس و هرماس// لیکن از راه عقل، هشیاران// بشناسند فـربهی زآماس»
 
== بدون منبع ==
* «بر یخ بنویس چون کند وعده// گفتار محال و قول خامش را»
 
===از رودکی تا بهار/ ۱۳۷۰ خورشیدی===
۸٬۷۶۴

ویرایش