فریدریش نیچه: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
جز (Sharaky صفحهٔ فریدریش نیچهتشکیلات خودگردان اخراجی را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به فریدریش نیچه منتقل کر...)
* «در باب مقایسهٔ کلیِ مرد و زن می‌توان گفت: زن اگر غریزهٔ ایفای نقش دوم را نداشت، هرگز در آرایشِ خویش به این سان، نبوع نمی‌یافت.»
** ''گزیده گویی‌ها و میان پرده‌ها، بند ۱۴۵''
* «آن‌که با هیولاها می‌جنگد باید بپاید که خود در این بین یک هیولا نشود. اگر دیری در مغاکی چشم بدوزی، آن مغاک نیز در تو چشم می‌دوزد.»
** ''گزیده گویی‌ها و میان پرده‌ها، بند ۱۴۶''
* «آنچه را زمانی بد می‌دانیم، معمولاً پس ماندهٔ امری نابه هنگام است که زمانی آن را نیک می‌دانسته‌ایم، نیاکان آرمانی کهن.»
** ''گزیده گویی‌ها و میان پرده‌ها، بند ۱۴۹''
* «مسیح به جهودان خویش گفت: «شریعت برای بردگان بود، پس خدا را در مقام پسرش دوست بدارید! اخلاق به ما پسرانِ خدا چه ربطی دارد؟»»
** ''گزیده گویی‌ها و میان پرده‌ها، بند ۱۶۴''
* «آدمی البته با دهانش دروغ می‌گوید، اما با حالت دک و پوزش حقیقت را بیان می‌کند.»<ref>فراسوی نیک و بد. فردریش نیچه. ترجمه‌ی داریوش آشوری. ص 128. چاپ سوم، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی</ref>
** ''گزیده گویی‌ها و میان پرده‌ها، بند ۱۶۶''
* «مسیحیت، الهه [[عشق]] را مسموم کرد؛ گرچه از چنگال [[مرگ]] گریخت، اما تغییر ماهیت یافت و فسق و فجور نام گرفت.»
** ''گزیده گویی‌ها و میان پرده‌ها، بند ۱۶۸''
۱

ویرایش