کاربر:Chyah/فهرست دوم نوشتارهای من: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
{{حذف سریع|درخواست کاربر در پی بازنشستگی}}
 
<div style="height: 450px;width; 75%; overflow: auto; padding: 4px;text-align:right; solid 2px;" title="braglist - zum scrollen"; >
<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:5">
۳۹٬۷۴۷

ویرایش