تفاوت میان نسخه‌های «ژان-ژاک روسو»

صفحه‌ای تازه حاوی «* می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد.» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «* می‌توان حقیقتی را دوست نداشت، اما نمی‌توان منکر آن شد.» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ایجاد مقالهٔ کوتاه ویرایش‌گر دیداری
(بدون تفاوت)
۳۸

ویرایش