تفاوت میان نسخه‌های «فیودور داستایفسکی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «[[میخائیل باختین]]، فیلسوفی جدید و برجسته، نوشت: «داستایفسکی روح را به موضوعی مناسب تعمق زیبایی شناسانه تبدیل کرد. او روح را می‌دید در حالی که مردم قبل از او فقط جسم و روان را می‌دیدند.» داستایفسکی به خاطر خیر، ماهیت پنهان شر را بر ملا می‌کرد.»
** ''[[ایگور ولگین]]''
* «چیزی که الههٔ هنر داستایفسکی را برمی‌انگیزد همان ترس و ترحم عذابناک است (دقیقاً طبق فرمول ارسطویی). الههٔ داستایفسکی الهه ای است، سنگدل، زیرا به‌غایت تراژیک است، اما این الهه همواره ما را به واپسین لرزهٔ دلگرم کننده و رهایی بخش روح می‌کشاند، به این ترتیب اصالت و خلوص هنر خود را آشکار می‌کند که شاید صفتی دقیق تر از، پیراینده، یا، تطهیر کننده، نتوان برایش یافت. چه بخواهیم مفهوم پر مناقشهٔ والایش را ذیل جنبهٔ روانشناسانه،روانشناسانه ، متافیزیکی یا اخلاقی قرار دهیمبدهیم یا ندهیمنه
** ''[[ویچسلاف ایوانوف ، آزادی و زندگی تراژیک]]''