باز کردن منو اصلی

تغییرات

| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = درمانِ تو در خودِ توست و تو نمی‌دانی/و دردِ تو هم در خودِ توست و تو نمی‌بینی
| image2 =
| image2 =The pleasure of Night sky viewing Sanyam kumar shrivastava, MD Star astronomy club, Bhopal.jpg
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 = گمان می‌کنی که چیزی کوچک هستی/حال آن که جهانی بزرگ در تو نهفته است.
۵۹۶

ویرایش