سید علی خامنه‌ای: تفاوت بین نسخه‌ها

| alt3 = Colored dice with white background
| caption3 = از هر طریقی که خیری به [[انسان]] می‌رسد، منشأ آن خداست و وسیلهٔ آن خداست.
| image4 =Hafez al-Assad and Ali Khamenei - ۶September سپتامبر6, ۱۹۸۴1984 - Damascus.jpg
| alt4 = Colored dice with white background
| caption4 = بندگان صالح و حکام شایسته آن کسانی هستند که خودشان را بندهٔ [[خدا]] بدانند و ملک را مال خدا بدانند و خودشان را متصدی آن ملک بدانند، که این یک راز بزرگ و یک نکتهٔ اساسی در باب [[حکومت اسلامی]] است.
۳۹٬۷۴۷

ویرایش