سید علی خامنه‌ای: تفاوت بین نسخه‌ها

| alt2 = Colored dice with white background
| caption2 = آنچه سرمایهٔ اصلی در موفقیت و حرکت هر ملت محسوب می‌شود، بازسازی پایه‌های فکری، روحی و اعتقادی است؛ اسلام برهمین اساس، پیشرفت در هدف‌های مادی و معنوی و حلِّ مشکلات جوامع اسلامی را منوط به تحولی عمیق در درون انسان‌ها و جوامع اسلامی دانسته‌است.
| image3 = احتلال اسرائیلاسرائيل لارض فلسطینفلسطين.jpg
| alt3 = Colored dice with white background
| caption3 =فلسطینی‌ها، صاحب خانه‌هایی هستند که با زور، دغل‌کاری، تزویر و استفاده از قدرت جهانی و پشتیبانی قدرت‌های بزرگ از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شده‌اند اما [[w:en:First Intifada|امروز جوانان و کودکان فلسطینی…]] راه مبارزه را با استفاده از سنگ دنبال می‌کنند. این مبارزه همیشه با سنگ نخواهد بود و آینده، روزه سیاه صهیونیست‌ها را نوید می‌دهد.
۳۹٬۷۴۷

ویرایش