سید علی خامنه‌ای: تفاوت بین نسخه‌ها

| alt2 = Colored dice with white background
| caption2 = [[زن]] رکن اساسی و عنصر اصلی [[خانواده]] است و [[اسلام]] برای نقش زن در داخل خانواده اهمیت فراوانی قائل است زیرا با پایبندی زن به خانواده و تربیت فرزندان در آغوش پرمهر [[مادر]]، نسل‌ها در آن جامعه بالنده و رشید خواهند شد.
| image1image3 =Ali Khamenei cast his vote in Iranian presidential election, 1997 (3) (Cropped).jpg
}}
| alt1alt3 = Colored dice with white background
{{multiple image
| caption1caption3 =[[w:en:Responsibility|مسؤولیت‌ها]] تنها هنگامی برای ما ارزش، محبوبیت و جاذبه دارد که به کمک آن بتوانیم [[w:en:Divine law|قسط و عدل و حکم خدا]] را اقامه کنیم و راه حق را در پیش پای مردم هموار نماییم.
| align = left
| direction = vertical
| header =
| width = 250
| image1 =Ali Khamenei cast his vote in Iranian presidential election, 1997 (3).jpg
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 =مسؤولیت‌ها تنها هنگامی برای ما ارزش، محبوبیت و جاذبه دارد که به کمک آن بتوانیم قسط و عدل و حکم خدا را اقامه کنیم و راه حق را در پیش پای مردم هموار نماییم.
}}
* «مسجد به عنوان یک پایگاه دین، عبودیت و معرفت می‌تواند برای جوامع اسلامی سر آغاز نهضتهای بزرگ و برکات ماندگار باشد.»
۳۹٬۷۴۷

ویرایش