رومن رولان: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۰ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
[[File:Romain Rolland 1915.jpg|thumb|{{PAGENAME}}رومن رولان]]
 
'''[[W:رومن رولان|رومن رولان]]'''(به فرانسوی: Romain Rolland)، با نام واقعی ال. سن ژوست، نویسنده فرانسوی. زادروز: ([[۲۹ ژانویه]] [[W:۱۸۶۶ (میلادی)|۱۸۶۶]] - [[۳۰ دسامبر]] [[W:۱۹۴۴ (میلادی)|۱۹۴۴]])
 
== دارای منبعگفتاوردها ==
* «''آنت'' هم بیش از ''ژرمن'' دوست نداشت که به این سوراخ سنبه‌های روح سر بکشد.بکشد؛ ولی … از این پستوی دکان که رهگذران از آن بی‌خبر بودند، بوی خوش اسرارآمیزی می‌شنید، همراه با وزوز [[زنبور|زنبوران]] عسل که تنها به گوش او می‌رسید.»
 
* «''آنت'' هم بیش از ''ژرمن'' دوست نداشت که به این سوراخ سنبه‌های روح سر بکشد. ولی … از این پستوی دکان که رهگذران از آن بی‌خبر بودند، بوی خوش اسرارآمیزی می‌شنید، همراه با وزوز [[زنبور|زنبوران]] عسل که تنها به گوش او می‌رسید.»
** ''[[w:جان شیفته|جان شیفته]]، ج۲، ص۲۱۸''
* «بدین سان، زندگی او [آنت] در دو سطح موازی پیش می‌رود.می‌رود؛ و دیگران جز زندگی رویی او را نمی‌شناسند. در آن زندگی دیگر، آنت همیشه تنها می‌ماند.»
** ''[[w:جان شیفته|جان شیفته]]''<ref name="persianbook">{{یادکرد وب| نشانی =http://persianbook.net/index.php?Module=SMMPBPages&SMMOp=Articles&SMM_CMD=&ArticleId=1569| عنوان = جان شیفته، گروه نقد و شرح، مصطفی رحیمی | تاریخ بازدید =۳۰ آوریل ۲۰۰۸| تاریخ =| ناشر = وبگاه پرشن بوک (آی کتاب) | زبان =}}</ref>
* «قهرمان اصلی [[w:جان شیفته|جان شیفته]]، ''آنت ریوی‌یر'' به گروه پیشتاز آن نسل زنان تعلق دارد که در فرانسه ناگزیر گشت به دشواری، با پنجه در افکندندرافکندن با پیشداوری‌ها و کارشکنی ِکارشکنیِ همراهان مرد خویش، راه خود را به سوی یک زندگی مستقل باز کند.».<ref name="persianbook">{{یادکرد وب| نشانی =http://persianbook.net/index.php?Module=SMMPBPages&SMMOp=Articles&SMM_CMD=&ArticleId=1569| عنوان = جان شیفته، گروه نقد و شرح، مصطفی رحیمی | تاریخ بازدید =۳۰ آوریل ۲۰۰۸| تاریخ =| ناشر = وبگاه پرشن بوک (آی کتاب) | زبان =}}</ref>.
* «[[عشق]] در سینه آن کسی است که دوست دارد، نه آن کسی که دوستش دارند. همه چیز پاکان پاک است. همه چیز مردم نیرومند و تندرست پاک است. عشق، همان‌گونه که برخی [[پرنده|پرندگان]] را به زیباترین [[رنگ]]ها می‌آراید، از جان درستکاران هم آنچه را که در ایشان شریف‌تر است بر می‌رویاند.»
 
**=== ''ژان کریستف'' ===
* «قهرمان اصلی [[w:جان شیفته|جان شیفته]]، ''آنت ریوی‌یر'' به گروه پیشتاز آن نسل زنان تعلق دارد که در فرانسه ناگزیر گشت به دشواری، با پنجه در افکندن با پیشداوری‌ها و کارشکنی ِ همراهان مرد خویش، راه خود را به سوی یک زندگی مستقل باز کند.»<ref name="persianbook">{{یادکرد وب| نشانی =http://persianbook.net/index.php?Module=SMMPBPages&SMMOp=Articles&SMM_CMD=&ArticleId=1569| عنوان = جان شیفته، گروه نقد و شرح، مصطفی رحیمی | تاریخ بازدید =۳۰ آوریل ۲۰۰۸| تاریخ =| ناشر = وبگاه پرشن بوک (آی کتاب) | زبان =}}</ref>.
** ''{{اصلی|ژان کریستف''}}
* «هر [[نژاد]]ی، هر [[هنر]]ی، ریاکاری خاصی دارد. خوراک این جهان اندکی [[حقیقت]] است و بسیاری [[دروغ]]. روح آدمی ناتوان است و تاب حقیقت ندارد؛ [[دین]] او، اخلاق او، [[سیاست]] او، شاعران و هنرمندان او باید آن را در لفافه‌ای از دروغ بپوشانند و پیش او بگذارند. این دروغ‌ها با روح هر نژادی سازگاری دارد، و در هر یک متفاوت است؛ و همان است که سبب می‌شود ملت‌ها اینقدر به دشواری یکدیگر را بفهمند و این‌قدر به آسانی همدیگر را تحقیر کنند. حقیقت نزد همه یکی است؛ ولی هر ملتی دروغهای خاص خود را دارد که بدان نام ایده‌آلیسم می‌نهد. هر کس از هنگام زادن تا [[مرگ]] آن را با هوا نفس می‌کشد، و این دیگر برایش یکی از شرایط زندگی شده است؛ تنها چند نابغه می‌توانند از پس بحران‌های شیرمردانه، بحرانهایی که در طی آن خود را در جهان آزاد اندیشهٔ خویش تنها می‌بینند، از چنگ آن رهایی یابند.»
* «[[عشق]] در سینه آن کسی است که دوست دارد، نه آن کسی که دوستش دارند. همه چیز پاکان پاک است. همه چیز مردم نیرومند و تندرست پاک است. عشق، همان‌گونه که برخی [[پرنده|پرندگان]] را به زیباترین [[رنگ]]ها می‌آراید، از جان درستکاران هم آنچه را که در ایشان شریف‌تر است بر می‌رویاند.»
** ''ژان کریستف''
* «هر [[نژاد]]ی، هر [[هنر]]ی، ریاکاری خاصی دارد. خوراک این جهان اندکی [[حقیقت]] است و بسیاری [[دروغ]]. روح آدمی ناتوان است و تاب حقیقت ندارد؛ [[دین]] او، اخلاق او، [[سیاست]] او، شاعران و هنرمندان او باید آن را در لفافه‌ای از دروغ بپوشانند و پیش او بگذارند. این دروغ‌ها با روح هر نژادی سازگاری دارد، و در هر یک متفاوت است؛ و همان است که سبب می‌شود ملت‌ها اینقدر به دشواری یکدیگر را بفهمند و این‌قدر به آسانی همدیگر را تحقیر کنند. حقیقت نزد همه یکی است؛ ولی هر ملتی دروغهای خاص خود را دارد که بدان نام ایده‌آلیسم می‌نهد. هر کس از هنگام زادن تا [[مرگ]] آن را با هوا نفس می‌کشد، و این دیگر برایش یکی از شرایط زندگی شده است؛ تنها چند نابغه می‌توانند از پس بحران‌های شیرمردانه، بحرانهایی که در طی آن خود را در جهان آزاد اندیشهٔ خویش تنها می‌بینند، از چنگ آن رهایی یابند.»
 
== بدون منبع ==
* «هيچهیچ رنجيرنجی بالاتر از رنج كودكيکودکی نيستنیست كهکه برايبرای اوليناولین بار طعم ستم و سنگدليسنگدلی را چشيدهچشیده باشد. »
* «اگر هنر و حقيقتحقیقت نمي توانندنمی‌توانند با هم زنده بمانند، بگذار هنر بميردبمیرد. »
* «ما بسياربسیار تواناتر از آنيمآنیم كهکه مي پنداريممی‌پنداریم. لحظه هاييلحظه‌هایی هست كهکه در آنها تنها با دست نزدن به هيچهیچ ابتكاريابتکاری و انجام ندادن هيچهیچ كاري،کاری، ميمی‌توانیم توانيمبیاموزیم، بياموزيم، زيرازیرا در ايناین زمانهايزمانهای خاموشيخاموشی بخش نهان هستيهستی ما به كارکار افتاده و پوياپویا مي گرددمی‌گردد. »
* «پس از ازدواج، ديگردیگر عشق نيست؛نیست؛ تنها زندگيزندگی است.»
 
== منابع ==
{{پانویس}}
 
* {{یادکرد|فصل=|کتاب=جان شیفته|نویسنده =رومن رولان|ترجمه=م. ا. به‌آذین|ناشر=ابوریحان|چاپ=پنجم |شهر=تهران|کوشش=|ویرایش=|صفحه=|سال=۱۳۶۱|شابک=}}
* {{یادکرد|فصل=|کتاب=ژان کریستف|نویسنده =رومن رولان|ترجمه= م. ا. به آذین|ناشر= نیل|چاپ= دوم|شهر= تهران|کوشش= |ویرایش= |صفحه= |سال= ۱۳۵۶|شابک=}}
 
== پیوند به بیرون ==
 
{{ویکی‌پدیا}}
{{ناتمام}}