ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
| image10 = Panthera tigris - Kunming Natural History Museum of Zoology - DSC02471.JPG
| caption10 ='''کـَمِل‌دَکارد ببره'''{{سخ}}ببری پوشالی است.
{{multiple image
| image11 = Damastmesser-Birkenrindengriff.JPG
| align = left
| caption11 ='''کارد هرچی تج بائه، شه دسته ره نَورینده'''{{سخ}}نوک چاقو هرچقدر تیز باشد، دسته خودش را نمی‌برد.
| image12direction = vertical
| caption12header =}}
| width = 250
| image11image1 = Damastmesser-Birkenrindengriff.JPG
| caption11caption1 ='''کارد هرچی تج بائه، شه دسته ره نَورینده'''{{سخ}}نوک چاقو هرچقدر تیز باشد، دسته خودش را نمی‌برد.
| image2 =
| caption2 =}}
 
== آ ==
۱۵۰

ویرایش