باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| image10 = Panthera tigris - Kunming Natural History Museum of Zoology - DSC02471.JPG
| caption10 ='''کـَمِل‌دَکارد ببره'''{{سخ}}ببری پوشالی است.
| image11 = Damastmesser-Birkenrindengriff.JPG
| caption11 ='''کارد هرچی تج بائه، شه دسته ره نَورینده'''{{سخ}}نوک چاقو هرچقدر تیز باشد، دسته خودش را نمی‌برد.
| caption11 =}}
| image12 =
| caption12 =}}
 
== آ ==
* آبرو ره بز نارنه که ونه دم هوائه
۱۵۰

ویرایش