آرتور سی. کلارک: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
== دارای منبع ==
* «اکنون در نقطهٔ گذار دو دوران ایستاده‌ایم؛ پشتِ سَر، گذشته‌ای است که هیچگاه به آن باز نخواهیم گشت...اختراع موشک پایانی بود بر دورانی انزوایی یک میلیون ساله...کودکی گونهٔ ما به پایان رسیده و تاریخ آن‌گونه که می‌شناسیم‌اش آغاز شده‌است.»
** ''کاوش فضا'' (۱۹۵۲)
* «باور، یعنی واقعی انگاشتن آن‌چه‌ که به عنوان غیرواقعی شناخته می‌شد.
** ''۳۰۰۱: کاوش نهایی در فضا''
* «پشت هر انسانی که اکنون زنده است، ۳۰ روح ایستاده و این نسبتی است که بنابر آن تعداد مردگان بر زندگان پیشی می‌گیرد.»
** پیشگفتار ''۲۰۰۱: اودیسهٔ فضایی/ ۱۹۶۸'' (۱۹۶۸).
* «تمدن و [[مذهب]]، یکدیگر را متقابلأ حذف می‌کنند.»
* «هر آموزگاری که بتوان آن را با یک ماشین جایگزین کرد، باید جایگزین شود!»
** ''۳۰۰۱: کاوش نهایی در فضا''
** ''آموزگار الکترونیکی'' (۱۹۸۰)
** «تنها راه کشف محدودهمرزهای ممکن از غیر ممکن، کمی پیشروی از ممکن به درون غیر ممکن است.»
** ''دومین قانون کلارک از ساختار آینده''
* «شاید نقش ما در این سیاره این نیست که خدا را پرستش کنیم، بلکه این است که بسازیم‌اش.»
** ''گزارش دربارهٔ سیارهٔ شماره سه و دیگر تاملات'' (۱۹۷۲) «ذهنِ ماشین»
 
* «برای آنکه حدود امکانات را کشف کنیم تنها راهش این است که آنها را پشت سر بگذاریم و به قلمرو غیر ممکن ها وارد شویم»
* «هر آموزگاری که بتوان آن را با یک ماشین جایگزین کرد، باید جایگزین شود!»
* «باور، یعنی واقعی انگاشتن آن‌چه‌ که به عنوان غیرواقعی شناخته می‌شد.
** ''آموزگار الکترونیکی'' (۱۹۸۰)
** ''۳۰۰۱: کاوش نهایی در فضا''
** «هرگاه دانشمندی برجسته، اما سالخورده بگوید چیزی ممکن است، به احتمال قریب به یقین درست گفته است. اما آنگاه که بگوید چیزی غیر ممکن است، به احتمال زیاد اشتباه می‌کند.»
* «هر فن‌آوری متکامل و پیشرفته‌ای با معجزه یکسان است.»
** ''اولین قانون کلارک از ساختار آینده''
* «هرهیچ فن‌آوری متکامل و پیشرفته‌ای بارا معجزهنمی‌توان یکساناز استجادو تمیز داد
** ''سومین قانون کلارک از ساختار آینده''
* «تمدن و [[مذهب]]، یکدیگر را متقابلأ حذف می‌کنند.»
** ''۳۰۰۱: کاوش نهایی در فضا''
 
== منسوب ==
* «اگر تنها یک چیز از تاریخ اختراعات و اکتشافات آموخته باشیم، آن این است که جسورانه‌ترین پیش‌بینی‌ها در طولانی مدت - و گاه حتی در کوتاه مدت - به شکل خنده‌داری محافظه‌کارانه به‌نظر می‌رسند.»
* «برای آنکه حدود امکانات را کشف کنیم تنها راهش این است که آنها را پشت سر بگذاریم و به قلمرو غیر ممکن ها وارد شویم»
* سه قانون کلارک :
**«هرگاه دانشمندی برجسته، اما سالخورده بگوید چیزی ممکن است، به احتمال قریب به یقین درست گفته است. اما آنگاه که بگوید چیزی غیر ممکن است، به احتمال زیاد اشتباه می‌کند.»
**«تنها راه کشف محدوده ممکن از غیر ممکن، کمی پیشروی از ممکن به درون غیر ممکن است.»
**«هر فن‌آوری وقتی به حدی از پیشرفت برسد، دیگر نمی‌توان آن را از جادو تفکیک کرد.»
 
== پیوند به بیرون ==
۸٬۷۶۴

ویرایش