دودمان پهلوی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
'''[[w:en:Imperial State of Iran|دولت/کشور شاهنشاهی ایران]]''' نام رسمی [[ایران]] و [[نظام سیاسی ایران|نظام سیاسی آن]] در سال‌های ۱۹۲۵میلادی تا ۱۹۷۹میلادی(۱٣۰۴خورشیدی تا۱٣۵٧خورشیدی) فرمانروایی می کردند تا شورش۵٧.
[[پرونده:Flag-map of Iran (1964-1980).svg|بی‌قاب|چپ]]
'''[[w:دودمان پهلوی|دودمان پهلوی]]''' یا '''دولت شاهنشاهی ایران''' یا '''نظام شاهنشاهی''' (اصطلاحی که بعد از انقلاب به کار می‌رود) (۱۹۲۵میلادی-۱۹۷۹میلادی؛ ۱۳۰۴خورشیدی-۱۳۵۷خورشیدی) دودمانی است که پس از برچینش دودمان قاجار، بر ایران پادشاهی کردند. پایان کار این دودمان مصادف با انقلاب ۱۳۵۷ ایران بود که پس از آن حکومت شاهنشاهی ایران سقوط و به جمهوری اسلامی تبدیل شد. پایه‌گذار این سلسله رضا شاه بود که پس از خلع مقام وی، پسرش محمدرضا پهلوی حکومت ایران را بدست گرفت. این دو نفر تنها پادشاهان این سلسله بودند که در مجموع ۵۳ سال بر ایران حکومت کردند.
 
== درباره ==
* «تنها راهِ حفظِ وحدتِ ملّی و حقوق فردی، ترکِ استبداد، احترام به قانون اساسی، رعایتِ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، لغو نظام تک حزبی، دادنِ آزادی مطبوعات و اجتماع، آزادی زندانیان سیاسی، دادن اجازهٔ بازگشت به تبعیدی‌ها و برقرای حکومتی برخوردار از اعتماد عمومی و مراعات کنندهٔ قانون اساسی است.»
** نامهٔ سرگشادهٔ سنجابی، [[داریوش فروهر]] و [[شاپور بختیار]]، <small>در سال ۱۳۵۶، جنبش (خبرنامه‌ای به سردبیری علی اصغر حاج سیدجوادی، بولتن خبری، ارگان جامعهٔ نویسندگان و خبرنامه، ارگان اتحادیهٔ نیروهای جبههٔ ملّی.<ref>http://fa.wikisource.org/wiki/نامه_۳_امضایی_(سنجابی،_بختیار_و_فروهر)</ref>
*پاسخ بتاریخ\ 1359 «انتظار من این است که ایران در طول یک نسل، یکی از سربلندترین کشورهای جهان شود. ایران تا سیزده سال دیگر، به سطح فعلی کشورهای اروپایی خواهد رسید و طی 25۲۵ سال آیندهمحمآنها پیشی خواهد گرفت. هدف نهایی من ایجاد یک ایران درجۀدرجهٔ یک است که در آن ملتی مرفه، سربلند، آزاد، و متکی به خویش زندگی کند. من هیچوقت رسیدن ایران را به بالاترین قله ها،قله‌ها، امری غیرغیرممکن ممکن ندیده ام…ندیده‌ام… [[محمد رضا شاه پهلوی]].
** ''[[محمد رضا شاه پهلوی]]''، ۱۳۵۹<ref>محمد رضا شاه پهلوی. پاسخ به تاریخ</ref>
* 31۳۱ شهریور «امروز، بعضی هابعضی‌ها مرا سرزنش می کنندمی‌کنند که چرا با اعمال قدرت و بکار گیری شدت، مقررات حکومت نظامی را بدقت اجرا نکردیم و امنیت را به هر قیمتی که می شد،می‌شد، به کشور باز نگرداندمبازنگرداندم. مسلمامسلماً این کار عملی بود، ولی به چه قیمت؟ امروز به من گفته می شودمی‌شود که یقینایقیناً اجرای چنین تصمیمی، بمراتب کمتر از دوران خونین هرج و مرج کنونی، تلفات در بر می داشتبرمی‌داشت. پاسخ من این است: که یک پادشاه حق ندارد تاج و تخت خود را بقیمت ریختن خون هم میهنان اش حفظ کند. یک دیکتاتور می تواند،می‌تواند، اما پادشاه دیکتاتور نیست <ref>محمد رضا شاه پهلوی. پاسخ به تاریخ</ref>»
*«در ایران امروز، نه حکومتی بمفهوم واقعی آن وجود دارد، و نه دولتی. آنچه امروز در ایران می گذرد، یک جریان ضد انقلابی است بمنظور نابودی همۀ دستآوردهای ملی. بجای آن تمدن بزرگ، که من برای مملکتم خواسته بودم، امروز ایران بجانب وحشت بزرگ می رود، و آنچه من در پایان این راه می بینم، متأسفانه، واقعیتی باز هم وحشت انگیزتر است، یعنی تبدیل ایران به “ایرانستان” » [[محمد رضا شاه پهلوی]]. <ref>مصاحبه مطبوعاتی. مکزیک. 13 جون 1979</ref>
** ''[[محمد رضا شاه پهلوی]]''، ۱۳۵۹<ref>محمد رضا شاه پهلوی. پاسخ به تاریخ</ref>
*مصاحبه با نیوو یورک تایمز «بجای این که من می کوشیدم تا به مردم ایران بگویم که شما می توانید بکمک شخصیت خود، قدرت خود، و منابع ملی خویش، یک ملت درجه اول در جهان باشید، امروز، به این مردم تلقین می شود که: شما ملتی فقیر و صغیر و مستعضف هستید و حق چنین بلند پروازی هایی را ندارید. برای تحقق این مطلب، تمامی نیروگاهها را بستند، کارخانه ها را از کار انداختند، برنامه های عمرانی را متوقف کردند. زیرا اینها می خواهند ایران کشوری فقیر باشد تا آسانتر بتوان بر آن حکومت کرد. کشوری که، مردم سرزمین اش، در عین ثروتمندی، از گرسنگی بمیرند
* «در ایران امروز، نه حکومتی بمفهوم واقعی آن وجود دارد، و نه دولتی. آنچه امروز در ایران می گذرد،می‌گذرد، یک جریان ضد انقلابی است بمنظور نابودی همۀهمهٔ دستآوردهای ملی. بجای آن تمدن بزرگ، که من برای مملکتم خواسته بودم، امروز ایران بجانب وحشت بزرگ می رود،می‌رود، و آنچه من در پایان این راه می بینم،می‌بینم، متأسفانه، واقعیتی باز هم وحشت انگیزتر است، یعنی تبدیل ایران به “ایرانستان” «ایرانستان»» [[محمد رضا شاه پهلوی]]. <ref>مصاحبه مطبوعاتی. مکزیک. 13 جون 1979</ref>
[[محمد رضا شاه پهلوی]].
** ''[[محمد رضا شاه پهلوی]]''<ref>مصاحبه مطبوعاتی. مکزیک. 13 جون 1979</ref>
*مصاحبه با مجله “اکتبر” در مصر 1980 «هفت سال تمام، علیه ناسیونالیسم ایران و علیه خود من، با انتشار 340 نشریه و رسانه، تبلیغ بسیار وسیعی در سطح جهانی صورت گرفت. و این عظیمترین جنگ تبلیغاتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی همه شاهد آن بوده اند. همه مراکز خبری چپ و راست، علیه من و کشورم بسیج شدند. این پیوند جهان سرمایه داری و جهان کمونیست، مسلما از پدیده های جالب عصر ماست
* مصاحبه با نیوو یورک تایمز «بجای این که من می کوشیدممی‌کوشیدم تا به مردم ایران بگویم که شما می توانیدمی‌توانید بکمک شخصیت خود، قدرت خود، و منابع ملی خویش، یک ملت درجه اول در جهان باشید، امروز، به این مردم تلقین می شودمی‌شود که: شما ملتی فقیر و صغیر و مستعضف هستید و حق چنین بلند پروازی هاییپروازی‌هایی را ندارید. برای تحقق این مطلب، تمامی نیروگاههانیروگاه‌ها را بستند، کارخانه هاکارخانه‌ها را از کار انداختند، برنامه هایبرنامه‌های عمرانی را متوقف کردند. زیرا اینها می خواهندمی‌خواهند ایران کشوری فقیر باشد تا آسانتر بتوان بر آن حکومت کرد. کشوری که، مردم سرزمین اش، در عین ثروتمندی، از گرسنگی بمیرند
 
** ''[[محمد رضا شاه پهلوی]].''
هزینه این همه تبلیغات، این همه روزنامه، این همه کتاب, این همه گزارش از کجا تامین می شود.اما این را بدانند که هدف من، ساختن یک ایران درجه یک است. و در این تلاش، ما نه تنها با کمونیسم داس و چکش، نه تنها با “یونیون جک” (منظور دست نشانده های انگلیس)، و نه تنها با کمونیسم تازه رسیده اسلامی، بلکه با سازمانها و تشکیلات دیگری هم درگیریم که در آینده ثابت خواهد شد…. » [[محمد رضا شاه پهلوی]].
* مصاحبه با مجله “اکتبر”«اکتبر» در مصر 1980۱۹۸۰ «هفت سال تمام، علیه ناسیونالیسم ایران و علیه خود من، با انتشار 340۳۴۰ نشریه و رسانه، تبلیغ بسیار وسیعی در سطح جهانی صورت گرفت.گرفت؛ و این عظیمترین جنگ تبلیغاتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی همه شاهد آن بوده اندبوده‌اند. همه مراکز خبری چپ و راست، علیه من و کشورم بسیج شدند. این پیوند جهان سرمایه داری و جهان کمونیست، مسلمامسلماً از پدیده هایپدیده‌های جالب عصر ماست. هزینه این همه تبلیغات، این همه روزنامه، این همه کتاب، این همه گزارش از کجا تأمین می‌شود. اما این را بدانند که هدف من، ساختن یک ایران درجه یک است؛ و در این تلاش، ما نه تنها با کمونیسم داس و چکش، نه تنها با «یونیون جک» (منظور دست نشانده‌های انگلیس)، و نه تنها با کمونیسم تازه رسیده اسلامی، بلکه با سازمانها و تشکیلات دیگری هم درگیریم که در آینده ثابت خواهد شد….»
** ''[[محمد رضا شاه پهلوی]]''
 
== منابع ==
{{ویکی‌پدیا}}
{{پانویس}}
 
[[رده:تاریخ ایران]]
[[رده:کشورها|ایران، شاهنشاهی]]