کارل فریدریش ویلهلم واندر: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
جز
* «امثال و حکمی که در سده‌های گذشته در زبان عام سایر بوده‌اند در حال حاضر بدون‌ واسطه قابل استخراج نیستند، ما می‌توانیم فقط [[ضرب‌المثل|ضرب‌المثل‌]]هایی را جمع‌آوری کنیم که وارد ادبیات شده‌اند.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۱۷، منابع''
* «برای کسی که به‌پژوهش و جمع‌آوری [[ضرب‌المثل|امثال و حکم]] می‌پردازد شناخت منشأ و منبع مقدم بر هرچیزی است.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۱۷، منابع''
* «تا جایی که به خاطر می‌آورم همیشه با علاقه‌ای وافر و اشتیاقی پویا به [[ضرب‌المثل|امثال و حکم]] نگریسته ام.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۷، شرح حال''
* «حتی در [[کتاب]] مقدس هم کلماتی یافت می‌شود که در جمع اصحاب آداب، مطرود و منفور است.»
* «[[مارتین لوتر|لوتر]] در جایی می‌نویسد، او شوق دیدار رم را با هزار سکه زر معاوضه نخواهد کرد؛ من‌هم به‌این مصداق شوربخت خواهم بود اگر [[ضرب‌المثل]] تازه‌ای را از قلم انداخته باشم.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۲۹، ارتباط با زبان آلمانی میانه''
* «من به‌درستی دریافته‌ام که [[ضرب‌المثل|امثال و حکم]] گنجینه‌ایست که باید از آن استفاده شود؛ من برای گردآوری و [[آموزش و پرورش|آموزش]] آن اقدام کرده‌ام تا در دسترس همگان قرار گیرد.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۸، شرح حال''
* «من در گذشته چندان به‌این شاخه از ادبیات آشنایی نداشتم اما به‌درستی آگاه بودم که [[ضرب‌المثل|امثال و حکم]] در پشت میز تحریر تولید نشده تا در دهان مردم گذاشته شود.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۲۴، ارتباط با زبان آلمانی میانه''
* «نوشتاری برای من جالب است که رایحه‌ای از زندگی خالق آن مشامم را بنوازد و بتوانم ضربان نبض وی را- هرچند با نبض من همآهنگ نباشد- حس کنم. من برای طراوت زندگی خویش به‌حیات، نه به‌الفاظ بی روح چاپ شده،شده نیاز دارم.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۲۴، ارتباط با زبان آلمانی میانه''
* «هرکس که از نگریستن به‌تندیس‌های لخت و پیکره‌های مومی و آشکار سالن‌های تشریح به‌خشم می‌آید شایسته است که از برگ‌های نامطلوب این [[کتاب]] به‌تندی بگذرد و توجه خود را به‌صفحات بیشمار آن معطوف دارد.»
۸٬۷۶۴

ویرایش