کارل فریدریش ویلهلم واندر: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
بدون خلاصه ویرایش
 
جز
'''[[W:کارل فریدریش ویلهلم واندر|کارل فریدریش ویلهلم واندر]]'''، مربی تعلیم و تربیت و گردآورندهٔ [[ضرب‌المثل‌های آلمانی|امثال و حکم آلمانی،آلمانی]]. زادروز: ([[W:۲۷ دسامبر]] [[۱۸۰۳ (میلادی)|۲۷ دسامبر ۱۸۰۳ میلادی]]). -وی در تاریخ ([[W:۴ ژوئن]] [[۱۸۷۹ (میلادی)|۴۱۸۷۹ ژوئن ۱۸۷۹میلادی]]) درگذشت.
 
== دارای منبع ==
* «اغراق نخواهد بود اگر ادعا کنم که در هر شهر و حومه‌ای به‌طور متوسط هنوز یک [[ضرب‌المثل]] ضبط‌‌‌‌نشده وجود دارد.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۲۰، منابع''
* «امثال و حکم بخش مهمی از گنجینه زبان است. [[ضرب‌المثل]] خزانه‌ای است مملو از جهان‌بینی، آرا و عقاید، قوانین و احکام، آموخته‌ها و تجارب، [[مذهب|ادیان]] و آداب و رسوم تمام انسان‌ها و مبین ذکاوت و درایت آن‌هاست.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۳۰، تصحیح، تکمیل و اضافات''
* «امثال و حکمی که در سده‌های گذشته در زبان عام سایر بوده‌اند در حال حاضر بدون‌ واسطه قابل استخراج نیستند، ما می‌توانیم فقط ضرب‌المثل‌هایی[[ضرب‌المثل|ضرب‌المثل‌]]هایی را جمع‌آوری کنیم که وارد ادبیات شده‌اند.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۱۷، منابع''
* «برای کسی که به‌پژوهش و جمع‌آوری امثال و حکم می‌پردازد شناخت منشأ و منبع مقدم بر هرچیزی است.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۱۷، منابع''
* «تا جایی که به خاطر می آورممی‌آورم همیشه با علاقه ایعلاقه‌ای وافر و اشتیاقی پویا به امثال و حکم نگریسته ام.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۷، شرح حال''
* «حتی در [[کتاب]] مقدس هم کلماتی یافت می‌شود که در جمع اصحاب آدابآداب، مطرود و منفور است.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۱۴، ضرب‌المثل‌های غیرمؤدبانه''
* «خلایق را می‌توان به‌پذیرفتن قانون و مقررات، به‌پرداخت مالیات و اطاعت از برنامه یا اساسنامهاساس‌نامه نمود اما هیچگاه و هیچکس نمی‌تواند [[ضرب‌المثل]] را به‌خلق تحمیل کند.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۲۴، ارتباط با زبان آلمانی میانه''
* «در زبان عامیانه آلمانی‌ها هنوز هزاران هزار [[ضرب‌المثل]] رایج است که به‌چاپ نرسیده.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۶''
* «[[مارتین لوتر|لوتر]] در جایی می‌نویسد، او شوق دیدار رم را با هزار سکه زر معاوضه نخواهد کرد؛ من‌هم به‌این مصداق شوربخت خواهم بود اگر [[ضرب‌المثل]] تازه‌ای را از قلم انداخته باشم.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۲۹، ارتباط با زبان آلمانی میانه''
* «من به‌درستی دریافته‌ام که امثال و حکم گنجینه‌ایست که باید از آن استفاده شود؛ من برای گردآوری و [[آموزش و پرورش|آموزش]] آن اقدام کرده‌ام تا در دسترس همگان قرار گیرد.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۸، شرح حال''
* «من در گذشته چندان به‌این شاخه از ادبیات آشنایی نداشتم اما به‌درستی آگاه بودم که امثال و حکم در پشت میز تحریر تولید نشده تا در دهان مردم گذاشته شود.»
* «نوشتاری برای من جالب است که رایحه‌ای از زندگی خالق آن مشامم را بنوازد و بتوانم ضربان نبض وی را- هرچند با نبض من همآهنگ نباشد- حس کنم. من برای طراوت زندگی خویش به‌حیات، نه به‌الفاظ بی روح چاپ شده، نیاز دارم.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۲۴، ارتباط با زبان آلمانی میانه''
* «هرکس که از نگریستن به‌تندیس‌های لخت و پیکره‌های مومی و آشکار سالن‌های تشریح به‌خشم می‌آید شایسته است که از برگ‌های نامطلوب این [[کتاب]] به‌تندی بگذرد و توجه خود را به‌صفحات بیشمار آن معطوف دارد.»
** ''فرهنگ امثال و حکم آلمانی، پیش‌گفتار، ص. ۱۴، ضرب‌المثل‌های غیرمؤدبانه''
 
* «آنجا که عقل پایان می‌یابد، خوشبختی آغاز می‌شود.»
* «باد هواست هر سخن که تو خوانی به گوش ناشنوا.»
* «خورشید در پشت ابرها نیز می درخشدمی‌درخشد
* «روح [[عشق|عاشق]] هیچگاه در خانه نیست.»
* «[[عشق|عاشق]] رؤیاهای خود را خودش می سازد.»
* «کمتر عاشقم[[عشق|عاشق]]‌ام باش، اما طولانی ترطولانی‌تر عاشقم باش.»
* «یک ذره خشم شعله [[عشق]] را تیزتر می کندمی‌کند
 
{{ناتمام}}
 
== پیوند به بیرون ==
{{ناتمام}}
{{میانبر}}
 
۸٬۷۶۴

ویرایش