اشک: تفاوت میان نسخه‌ها

۴٬۶۲۴ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
{{پایان شعر}}
{{م|''[[حسن حاتمی]]''<ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=برقعی|نام= محمدباقر|پیوند نویسنده=w:سید محمدباقر برقعی|عنوان =سخنوران نامی معاصر ایران|جلد =هشتم|سال =چاپ ۱۳۷۳|ناشر=نشر خرم|شابک =۹۷۸۹۶۴۹۹۷۲۴۰۴| صفحه =ص۵۰۷}}</ref>}}
{{شعر}}
{{ب|آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت|آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت}}
{{ب|تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین|کس واقف ما نیست که از دیده چه‌ها رفت}}
{{ب|بر شمع نرفت از گذر آتش دل دوش|آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت}}
{{ب|دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم|سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت}}
{{ب|از پای فتادیم چو آمد غم هجران|در درد بمردیم چو از دست دوا رفت}}
{{ب|دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت|عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت}}
{{ب|احرام چه بندیم چو آن قبله نه این جاست|در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفت}}
{{ب|دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید|هیهات که رنج تو ز قانون شفا رفت}}
{{ب|ای دوست به پرسیدن حافظ قدمی نه|زان پیش که گویند که از دار فنا رفت}}
{{م|''[[حافظ]]'' [https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh82/ غزل شمارهٔ ۸۲]}}
{{پایان شعر}}
{{شعر}}
{{ب|رو بر رهش نهادم و بر من گذر نکرد|صد لطف چشم داشتم و یک نظر نکرد}}
{{ب|سیل سرشک ما ز دلش کین به درنبرد|در سنگ خاره قطره باران اثر نکرد}}
{{ب|یا رب تو آن جوان دلاور نگاه دار|کز تیر آه گوشه نشینان حذر نکرد}}
{{ب|ماهی و مرغ دوش ز افغان من نخفت|وان شوخ دیده بین که سر از خواب برنکرد}}
{{ب|می‌خواستم که میرمش اندر قدم چو شمع|او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد}}
{{ب|جانا کدام سنگ‌دل بی‌کفایت است|کو پیش زخم تیغ تو جان را سپر نکرد}}
{{ب|کلک زبان بریده حافظ در انجمن|با کس نگفت راز تو تا ترک سر نکرد}}
{{م|''[[حافظ]]'' [https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh139/ غزل شمارهٔ ۱۳۹]}}
{{پایان شعر}}
{{شعر}}
{{ب|ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر|بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر}}
{{ب|از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست|کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر}}
{{ب|این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است|دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر}}
{{ب|تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد|هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر}}
{{ب|دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد|بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر}}
{{ب|اندیشه از محیط فنا نیست هر که را|بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر}}
{{ب|در هر طرف ز خیل حوادث کمین‌گهیست|زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر}}
{{ب|بی عمر زنده‌ام من و این بس عجب مدار|روز فراق را که نهد در شمار عمر}}
{{ب|حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان|این نقش ماند از قلمت یادگار عمر}}
{{م|''[[حافظ]]'' [https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh253/ غزل شمارهٔ ۲۵۳]}}
{{پایان شعر}}
{{شعر}}
{{ب|نماز شام غریبان چو گریه آغازم|به مویه‌های غریبانه قصه پردازم}}
{{ب|به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار|که از جهان ره و رسم سفر براندازم}}
{{ب|من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب|مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم}}
{{ب|خدای را مددی ای رفیق ره تا من|به کوی میکده دیگر علم برافرازم}}
{{ب|خرد ز پیری من کی حساب برگیرد|که باز با صنمی طفل عشق می‌بازم}}
{{ب|بجز صبا و شمالم نمی‌شناسد کس|عزیز من که به جز باد نیست دمسازم}}
{{ب|هوای منزل یار آب زندگانی ماست|صبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم}}
{{ب|سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی|شکایت از که کنم خانگیست غمازم}}
{{ب|ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می‌گفت|غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم}}
{{م|''[[حافظ]]'' [https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh333/ غزل شمارهٔ ۳۳۳]}}
 
=== د، ذ ===
۳۹٬۷۴۷

ویرایش