اشک: تفاوت میان نسخه‌ها

۱٬۱۲۷ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
<center>''' * * *'''</center>
{{ب|سرشک از رخم پاک کردن چه حاصل|علاجی بکن کز دلم خون نیاید}}
{{م|''[[میر الهی]]'' <ref name="بزرگان و سخن سرایان همدان">{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =درخشان| نام =مهدی| عنوان =بزرگان و سخن سرایان همدان| جلد =اول (بعد از اسلام تا ظهور سلسله قاجار)| سال =۱۳۷۴ش/ ۱۹۹۵م| ناشر =انتشارات اطلاعات|مکان =تهران| صفحه =ص ۲۲۲}}</ref>}}
{{پایان شعر}}
* «گذری جانب حسرت‌نگری نیست تو را/ حسرت این است که بر ما گذری نیست تو را // [[اشک]] را قاصد کویش کنم ای ناله بمان/ زانکه صد بار تو رفتی اثری نیست تو را.»
** ''[[فتحعلی شاه قاجار]]'' <ref name="مجمع الفصحا">{{یادکرد کتاب|| نام خانوادگی =هدایت| نام =رضاقلی‌خان| پیوند نویسنده =رضاقلی‌خان هدایت| فصل ۳۹. خاقان صاحبقران قاجار قویونلو انارالله مرقده | عنوان =[[w:مجمع‌الفصحاء|مجمع الفصحاء]]| کوشش =[[مظاهر مصفا]]|| جلد =یکم| سال =سال ۲۰۰۲م| ناشر =انتشارات امیرکبیر| مکان =تهران| زبان =fa| صفحه = ص ۹۰}}</ref>
* «ای که هرگز از وفا سوی منت آهنگ نیست/ رحم کن تا کی جفا آخر دلست این سنگ نیست// مردم چشمم به هجرت شد سیپد از اشک سرخ/ خود غلط گفت آنکه بالای سیاهی رنگ نیست.»
** ''[[اردشیر میرزا]]'' <ref name="مجمع الفصحا">{{یادکرد کتاب|| نام خانوادگی =هدایت| نام =رضاقلی‌خان| پیوند نویسنده =رضاقلی‌خان هدایت| فصل =۲۰. آگاه قاجار حفظه الله | عنوان =[[w:مجمع‌الفصحاء|مجمع الفصحاء]]| کوشش =[[مظاهر مصفا]]|| جلد =یکم| سال =سال ۲۰۰۲م| ناشر =انتشارات امیرکبیر| مکان =تهران| زبان =fa| صفحه =ص ۶۲-۷۳}}</ref>
{{شعر}}
{{ب|از خواب و خیال و گفت و او گفت چه سود | کاین عمر دو گونه بود چون آتش و دود}}
{{ب|بلبل طبعم «رهی» باشد ز تنهایی خموش|نغمه‌ها بودی مرا تا همزبانی داشتم}}
<center>اصفهان فروردین ماه ۱۳۲۴</center>
{{م|''[[رهی معیری]]'' <ref name="سخنوران نامی معاصر ایران">{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=برقعی|نام= محمدباقر|پیوند نویسنده=w:سید محمدباقر برقعی|عنوان =سخنوران نامی معاصر ایران|جلد =سوم|سال =چاپ ۱۳۷۳|ناشر=نشر خرم|شابک =۹۷۸۹۶۴۹۹۷۲۴۰۴| صفحه =ص۱۶۱۶}}</ref>}}
{{پایان شعر}}
{{شعر}}
{{ب|قطره‌ای اشک ز چشمم به زمینی نچکد|که گلش تا به ابد بوی محبت ندهد}}
{{ب|شوق خواهد که شبی پای به کویش برسد|ادب عشق در اندیشه که رخصت ندهد}}
{{م|''[[کوثری همدانی]]''<ref name="بزرگان و سخن سرایان همدان">{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =درخشان| نام =مهدی| عنوان =بزرگان و سخن سرایان همدان| جلد =اول (بعد از اسلام تا ظهور سلسله قاجار)| سال =۱۳۷۴ش/ ۱۹۹۵م| ناشر =انتشارات اطلاعات|مکان =تهران| صفحه =ص ۲۹۸}}</ref>}}
{{پایان شعر}}
{{شعر}}
{{ب|«بسکه از سوز درون چون درد پیچیدم به خود|عاقبت بر باد دادم دودمان خویش را»}}
{{ب|پر پریشان‌خاطری طالع عجب نبوَد که خود|در کف اغیار بسپردن عنان خویش را}}
{{م|''[[عبدالله طالع همدانی]]''<ref name="سخنوران نامی معاصر ایران">{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=برقعی|نام= محمدباقر|پیوند نویسنده=w:سید محمدباقر برقعی|عنوان =سخنوران نامی معاصر ایران|جلد =چهارم|سال =چاپ ۱۳۷۳|ناشر=نشر خرم|شابک =۹۷۸۹۶۴۹۹۷۲۴۰۴| صفحه =ص۲۳۹۲}}</ref>}}
{{پایان شعر}}
{{شعر}}
{{ب|که آن آهش آوای جان من است|سرشک روانش روان من است}}
{{ب|من آن اشک گریندهٔ چشم وی‌ام|من آن ناله و آه و خشم وی‌ام}}
{{م|''[[ذبیح‌الله صفا]]''<ref name="سخنوران نامی معاصر ایران">{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=برقعی|نام= محمدباقر|پیوند نویسنده=w:سید محمدباقر برقعی|عنوان =سخنوران نامی معاصر ایران|جلد =چهارم|سال =چاپ ۱۳۷۳|ناشر=نشر خرم|شابک =۹۷۸۹۶۴۹۹۷۲۴۰۴| صفحه =ص۲۲۹۵}}</ref>}}
{{پایان شعر}}
<center>'''آتش ماتم'''</center>
{{شعر}}
{{ب|اشکم که پیش چشم تو بر رخ چکیده‌ام|آهم که تن به آتش ماتم کشیده‌ام}}
{{ب|یک بار بوسه از لب لعلت نشد نصیب|یک عمر در هوای لبت، لب گزیده‌ام}}
{{ب|تا دست غیر شد به گریبانت آشنا|با هر دو دست چاک گریبان دریده‌ام}}
{{ب|نادیده‌ها ز باغ تو گل چیده در خیال|بیچاره من که دیده‌ام اما نچیده‌ام}}
{{ب|از کودکی فتاده به پیری گذار عمر|من رنگ و روی دور جوانی ندیده‌ام}}
{{ب|تا رنگ زرد چهر شود همچو لاله سرخ|ای اشک همّتی که تو را برگزیده‌ام}}
{{ب|چون خار خشک سر به کویر عدم نهم|تا کس نگویدم که به پایی خلیده‌ام}}
{{ب|در راه عشق کس چو جلالی قدم نزد|این راه را به پا نه که با سر دویده‌ام}}
{{م|''[[عبدالحسین جلالیان]]''<ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=برقعی|نام= محمدباقر|پیوند نویسنده=w:سید محمدباقر برقعی|عنوان =سخنوران نامی معاصر ایران|جلد =دوم|سال =چاپ ۱۳۷۳|ناشر=نشر خرم|شابک =۹۷۸۹۶۴۹۹۷۲۴۰۴| صفحه =ص۹۸۸}}</ref>}}
{{پایان شعر}}
 
۳۹٬۷۴۷

ویرایش