فاطمه زهرا/گفتار هایی از فاطمه زهرا: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
#خدا به نظر لطف به او نمى نگرد و براى اوست عذاب هميشگى .
 
====قرآن محبوب منفاطمه====
از دنياى شما سه چيز محبوب من است :
 
۴۵

ویرایش