فاطمه زهرا/گفتار هایی از فاطمه زهرا: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خداوند، امر به معروف و نهى از منكر را براى اصلاح عموم و جامعه ، قرار داد.
 
 
====جهاد====
 
خداوند، جهاد را سبب عزت و شكوه اسلام ، و ذلت و شكست كافران و منافقان ، قرار داد.
۴۵

ویرایش