فاطمه زهرا/گفتار هایی از فاطمه زهرا: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحهٔ جدید: ==== اخلاص ==== كسى كه عبادت هاى خالصانه خود را به سوى خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترين مصلحت او را ب...)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
 
 
 
 
كسى كه عبادت هاى خالصانه خود را به سوى خدا فرستد، پروردگار بزرگ برترين مصلحت او را به سوى او فرو خواهد فرستاد.
 
 
==== آداب سفره ====
 
در سر سفره غذا، دوازده دستورالعمل ارزشمند وجود دارد كه سزاوار است هر مسلمانى آن ها را بشناسد.
چهارتاى آن واجب و چهارتاى آن مستحب و چهارتاى آن نشانه ادب و بزرگوارى است .
و اما چهار دستور العمل واجب :
 
#شناخت و معرفت پروردگار (بدانيم كه نعمت ها از اوست).
#راضى به نعمت هاى خدا بودن .
#گفتن بسم الله الرحمن الرحيم در آغاز غذا.
#شكر و سپاسگزارى خدا در آغاز و پايان غذا.
 
و چهار دستور العمل مستحب عبارتند از:
 
#وضو گرفتن قبل از غذا
#نشستن به جانب چپ
#در حال نشسته غذا خوردن
#غذا خوردن با سه انگشت
 
و آن چهار دستورالعملى كه نشانه ادب و بزرگوارى است مانند:
 
#آن چه پيش روى شماست بخوريد
#لقمه ها را كوچك برداريد
#غذا را خوب بجويد و با شدت نرم كنيد.
#كمتر در صورت ديگران هنگام غذا خوردن بنگريد.
۴۵

ویرایش