تفاوت میان نسخه‌های «آلبرت اینشتین»

جز (Sharaky صفحهٔ تشکیلات خودگردان اخراجی (سونیا را محرم خود می داند) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به [[آلبرت ای...)
* «در مسیر کشف، هوش، نقش زیادی ایفا نمی‌کند. جهشی در هشیاری ایجاد می‌شود که می‌توانید آن را شم و شهود یا آرزو نام نهید؛ آن گاه راهکار، خود به خود به سوی شما می‌آید و نمی‌دانید چگونه یا چرا.»
* «هیچ دشواری را نمی‌توان در همان سطحی که به وجود آمده از بین برد؛ باید یاد بگیریم که نگاهمان را به جهان تغییر دهیم.»
* «فقط دو چیز لایتناهی هستند، دنیا و جهالت بشری! البته در مورد اولی اطمینان ندارم!»
 
== منسوب ==